Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/10/2021
Ngày cập nhật : 14-10-2021

1/ HỘI THẢO KHOA HỌC PHỤC HỒI KINH TẾ, THÍCH ỨNG LINH HOẠT, AN TOÀN VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19.
2/ CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT TẠM THỜI KHÔNG ÁP DỤNG CÁC CHỈ THỊ 15,16 VÀ 19.
3/ ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 6 CA DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2.
4/ BỆNH NHÂN THỨ 17 Ở ĐẮK LẮK TỬ VONG DO COVID-19.
5/ TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO TOÀN BỘ NGƯỜI DÂN 2 XÃ CUÔR ĐĂNG VÀ EA ĐRƠNG HUYỆN CƯ MGAR.
6/ MỤC: KHỞI NGHIỆP. - ĐỂ KHỞI NGHIỆP KHÔNG DỪNG LẠI Ở PHONG TRÀO.
7/ TIN THẾ GIỚI.
8/ DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/9/2021
Trang 1 trong tổng số 76