Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/12/2020
Ngày cập nhật : 28-12-2020

1/ Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
2/ Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Buôn Hồ mở rộng lần thứ 4.
3/ Chung kết cuộc thi “Tìm kiếm tài năng” tỉnh Đắk Lắk năm 2020.
4/ Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Đắk Lắk tổng kết công tác năm 2020.
5/ Hội thi sân khấu hóa tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2020.
6/ Thị trường thời trang tết Nguyên đán bắt đầu sôi động.
7/ Khuyến công Đắk Lắk điểm tựa cho công nghiệp nông thôn.
8/ Đắk Lắk thu hoạch xong cây trồng vụ Hè thu 2020.
9/ Đắk Lắk thu hoạch được hơn 50% diện tích cà phê niên vụ 2020-2021.
10/ Năm 2020 chăn nuôi của Đắk Lắk phát triển ổn định.
11/ Tái canh cà phê theo hướng bền vững trong cộng đồng dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk.
12/ Tin thế giới.


Trang 188 trong tổng số 190