Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/12/2020
Ngày cập nhật : 27-12-2020

1/ Đợt cao điểm cấp căn cước công dân sẽ diễn ra từ 1/1/2021 đến 1/7/2021.
2/ Đắk Lắk sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ ngày 28/12/2020.
3/ Kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 hơn 71 tỷ đồng.
4/ Vì những nụ cười trẻ thơ.
5/ Giá cà phê tăng.
6/ Giá hồ tiêu giảm.
7/ Giá mủ cao su tiếp tục tăng.
8/ Giá xăng dầu tăng mạnh.
9/ Giá sắt thép tăng.
10/ Giá dê thịt tăng cao, người nuôi phấn khởi.
11/ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong cải cách hành chính.
12/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/12/2019
Trang 1 trong tổng số 190