Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/12/2020
Ngày cập nhật : 25-12-2020

1/ Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.
2/ Chính ủy Quân khu 5 làm việc với các đơn vị tại Đắk Lắk.
3/ Tư lệnh Quân khu 5 làm việc với Ban chỉ huy Quân sự huyện MĐrắk.
4/ Hội nghị triển khai công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
5/ Hội nghị triển khai công tác tòa án nhân dân 2 cấp năm 2021.
6/ Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk bàn giao nhà tình thương tặng hộ nghèo.
7/ Ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ.
8/ TP Buôn Ma Thuột rộn ràng không khí giáng sinh.
9/ Huyện Ea Hleo nỗ lực phát triển bảo hiểm y tế học sinh.
10/ Tin tức Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung.
11/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/12/2020
Trang 1 trong tổng số 190