Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/12/2020
Ngày cập nhật : 21-12-2020

1/ Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk công bố quyết định về công tác cán bộ tại huyện Ea Hleo.
2/ Xã Ea Lê, huyện Ea Súp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập.
3/ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổng kết công tác Biên phòng năm 2020.
4/ Đắk Lắk tăng cường đầu tư hạ tầng điện.
5/ Sức lan tỏa cuộc vận động xóa nhà đột nát cho người nghèo.
6/ Nông dân chăm sóc cây trồng vụ Thu đông 2020.
7/ Đắk Lắk trồng mới gần 2.400 ha rừng.
8/ Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.
9/ Vai trò kinh tế tập thể trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk.
10/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/11/2020
Trang 1 trong tổng số 190