Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/12/2020
Ngày cập nhật : 17-12-2020

1/ Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ năm 2021.
2/ Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra Trung đoàn 584 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.
3/ UBND tỉnh Đắk Lắk làm việc với Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
4/ Hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021.
5/ Lễ công bố kết quả giám định ADN xác định danh tính liệt sỹ.
6/ Xu hướng tăng trong việc đầu tư vào bất động sản tại Đắk Lắk.
7/ Công an huyện Krông Pắc ra quân tấn công trấn áp tội phạm.
8/ Xây dựng nông thôn mới: Xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin đẩy mạnh công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới.
9/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/11/2020
Trang 1 trong tổng số 190