Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/12/2020
Ngày cập nhật : 10-12-2020

1/ Đắk Lắk tiết kiệm được gần 250 tỷ đồng ngân sách nhà nước.
2/ Tiếp nhận gần 25.800 hồ sơ, thủ tục hành chính thuế.
3/ Trong 5 năm, Đắk Lắk xây dựng trên 1.140 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.
4/ Nhiều lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.
5/ Hiệu quả từ mô hình sản xuất cà phê hữu cơ.
6/ Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi dê bách thảo tại các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
7/ Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo tại Đắk Lắk.
8/ Xây dựng nông thôn mới: Công trình thắp sáng đường quê góp phần xây dựng nông thôn mới ở Đắk Lắk.
9/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/10/2020
Trang 1 trong tổng số 190