Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/12/2020
Ngày cập nhật : 07-12-2020

1/ Đoàn công tác của Uỷ ban Trung ương MTTQVN làm việc tại Đắk Lắk.
2/ Ngành thuế Đắk Lắk thu được hơn 428 tỷ đồng tiền nợ thuế.
3/ Tăng cường công tác tuyên truyền triển khai thực hiện cấp căn cước công dân.
4/ Đắk Lắk sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng.
5/ Cảnh giác với thủ đoạn cướp xe ôm.
6/ Nông dân thu hoạch hơn 173.000 ha cây trồng các loại vụ Hè thu.
7/ Đắk Lắk thu hoạch được 20% diện tích cà phê niên vụ 2020-2021.
8/ Các địa phương hoàn thành vượt kế hoạch trồng rừng năm 2020.
9/ Đắk Lắk còn 26 xã, phường, thị trấn có dịch tả heo châu Phi chưa qua 21 ngày.
10/ Hiệu quả từ mô hình chuỗi liên kết sản xuất VietGap gắn với tiêu thụ nông sản.
11/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/11/2020
Trang 1 trong tổng số 190