Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH ĐẮK LẮK
Địa chỉ:
- ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH ĐẮK LẮK
- Địa chỉ: Số 01 đường Nguyễn Tất Thành thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk.

I. Ban Giám đốc:
1. Giám đốc: Trần Văn Hiền
- Điện thoại:
- Email:

2. Phó Giám đốc: Trịnh Quang Kim.
- Điện thoại: 0262. 4812 633.
- Email: quankimdrt@gmail.com.

3. Phó Giám đốc: Trần Đại.
- Điện thoại: 0262. 3852 543.
- Email: dongandrt@gmail.com.

II. Khối Tổng hợp:
1. Văn Phòng:
- Chánh Văn phòng: Lê Văn Thế.
- Điện thoại: 0262.3813 065.
- Email: vanphongdtr@gmail.com.

2. Phòng Tài chính và Dịch vụ:
- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Chương.
- Điện thoại: 0262.3850 962.
- Email: cvlanna@gmail.com

III. Khối Nội dung:
1. Phòng Chương trình:
- Trưởng phòng: Võ Bá Tuấn.
- Điện thoại: 0262.3481 726.
- Email: pctdtr@gmail.com.

2. Phòng Thời sự:
- Trưởng phòng: Cao Huy Cường.
- Điện thoại: 0262.8319 905.
- Email: phonqthoisu.drt@gmail.com.

3. Phòng Chuyên mục:
- Phó phòng phụ trách: Trịnh Vĩnh Phú.
- Điện thoại: 0262.3681 255.
- Email: phongvienchuyenmucdtr@gmail.com.

4. Phòng Văn nghệ - Thể thao:
- Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Hưng.
- Điện thoại: 0262.3586 459.
- Email: quochungdtr@yahoo.com.vn.

5. Phòng Chương trình tiếng dân tộc;
- Trưởng phòng: H’Jim Niê KDăm.
- Điện thoại: 0262. 3188 657.
- Email: jimnekdam@gmail.com.

IV. Khối Kỹ thuật:
1. Phòng Kỹ thuật sản xuất chương trình;
- Trưởng phòng: Lê Thừa Dương Hà.
- Điện thoại: 0262.3128 186.
- Email: duonghadtr@gmail.com.

2. Phòng Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng:
- Trưởng phòng: Nguyễn Lam Trà.
- Điện thoại: 0262.3182 858.
- Email: phongkythuat_dtr@yahoo.com.

Email: Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.