Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên và Môi trường ngày 11/7/2020
Ngày cập nhật : 12-07-2020

1. Chỉ có trên 11% hộ gia đình vùng nông thôn sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn.
2. Đắk Lắk đầu tư hơn 82 tỷ đồng thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn.
3. Đẩy mạnh bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


Tài nguyên và môi trường ngày 27/6/2020
Tài nguyên và môi trường ngày 13/6/2020
Tài nguyên và môi trường ngày 23/5/2020
Tài nguyên và Môi trường ngày 9/5/2020
Tài nguyên và Môi trường ngày 25/4/2020
Tài nguyên và Môi trường ngày 11/4/2020
Tài nguyên và Môi trường ngày 28/3/2020
Tài nguyên và Môi trường ngày 14/3/2020
Tài nguyên và Môi trường ngày 22/2/2020
Tài nguyên và Môi trường ngày 8/2/2020
Tài nguyên và Môi trường ngày 25/1/2020
Tài nguyên và Môi trường ngày 11/1/2020
Tài nguyên và Môi trường ngày 28/12/2019
Tài nguyên và Môi trường ngày 14/12/2019
Tài nguyên và Môi trường ngày 23/11/2019
Tài nguyên và Môi trường ngày 9/11/2019
Tài nguyên và Môi trường ngày 26/10/2019
Tài nguyên và Môi trường ngày 12/10/2019
Tài nguyên và Môi trường ngày 29/9/2019

Tài nguyên và Môi trường ngày 24/8/2019
Trang 1 trong tổng số 12