Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/10/2021
Ngày cập nhật : 22-10-2021

1. HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19 TỈNH ĐẮK LẮK
2. TỈNH ĐẮK LẮK GHI NHẬN THÊM 174 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2
3. NGÀY LÀM VIỆC THỨ 3, KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV
4. HỌP BAN ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK
5. TRAO GIẢI CUỘC THI CÀ PHÊ ĐẶC SẢN VIỆT NAM NĂM 2021
6. BTV HUYỆN ỦY KRÔNG PẮC NGHE CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC ỨNG VIÊN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ
7. ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ ĐẬP THỦY ĐIỆN TRONG MÙA MƯA BÃO GẮN VỚI PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19
8. HUYỆN KRÔNG NĂNG VỪA DẠY HỌC, VỪA CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19
9. QUẢNG NAM  CÔNG BỐ CẤP ĐỘ DỊCH  COVID - 19 CÓ 4 XÃ Ở CẤP NGUY CƠ RẤT CAO
10.ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN
11. QUẢNG NGÃI DI DỜI DÂN VÀO TÁI ĐỊNH CƯ
12. TIN THẾ GIỚI
13. DỰ BÁO THỜI TIẾT


Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/10/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/10/2021
Trang 1 trong tổng số 199