Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/5/2021
Ngày cập nhật : 08-05-2021

1/ Đắk Lắk là 1 trong 8 tỉnh được quy hoạch phát triển cà phê đặc sản Việt Nam.
2/ Chỉ số giá tiêu dùng của tỉnh Đắk Lắk trong tháng 4 năm 2021 giảm 0,12%.
3/ Nhu cầu tuyển dụng lao động ở Đắk Lắk giảm trên 36%.
4/ Hiệu quả từ nguồn vốn vốn tín dụng chính sách ưu đãi đối với công tác xuất khẩu lao động.
5/ Các trường sẵn sàng cho kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022.
6/ Tiểu đoàn 303 sẵn sàng cho ngày bầu cử.
7/ Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
8/ Tin thế giới.
9/ Tiêu điểm thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/5/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/5/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/5/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/5/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/5/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/5/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/5/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/4/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/4/2021
Trang 1 trong tổng số 191