Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/12/2019
Ngày cập nhật : 30-12-2019

1/ Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2020.
2/ Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk gặp mặt cán bộ đảng viên nơi cư trú.
3/ Phát động thi đua cao điểm Tháng an toàn trong lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk.
4/ Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk kết công tác năm 2019.
5/ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk sẵn sàng đi vào hoạt động.
6/ Bức tranh kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2019.
7/ Đắk Lắk thu hoạch trên 30.000 ha cây trồng vụ Thu đông 2019.
8/ Các địa phương tập trung gieo trồng vụ Đông xuân 2019-2020.
9/ Đắk Lắk thu hoạch trên 85% diện tích cà phê niên vụ 2019-2020.
10/ Dịch tả heo Châu phi tiếp tục diễn biến phức tạp.
11/ Nông nghiệp Đắk Lắk một năm nhìn lại.
12/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/6/2018
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/6/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/6/2019
Trang 9 trong tổng số 189