Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/12/2019
Ngày cập nhật : 27-12-2019

1/ Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ.
2/ Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
3/ Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ năm 2020.
4/ Hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2019.
5/ Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX.
6/ Kiểm tra chúc tết Đội K51 Đắk Lắk làm nhiệm vụ tại Cam-pu-chia.
7/ Cục Thuế Đắk Lắk tổng kết công tác thi đua khen thưởng.
8/ Họp BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Đắk Lắk.
9/ Tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015.
10/ Kỳ vọng từ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk.
11/ Tin tức Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung.
12/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/12/2019
Trang 1 trong tổng số 189