Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/12/2019
Ngày cập nhật : 19-12-2019

1/ Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Chỉ thị số 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
2/ Gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
3/ Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Buôn Ma Thuột lần thứ 25.
4/ Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk tổng kết hoạt động năm 2019.
5/ Đắk Lắk hiệp đồng giao nhận quân 2020.
6/ Thị xã Buôn Hồ phát triển chăn nuôi từ vốn hỗ trợ nông dân.
7/ Giữ gìn bản sắc văn hóa qua việc trao tặng trang phục truyền thống cho học sinh dân tộc thiểu số.
8/ Xây dựng Nông thôn mới: Thực hiện tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Krông Búk.
9/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/11/2019
Trang 1 trong tổng số 189