Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/12/2019
Ngày cập nhật : 12-12-2019

1/ Khai mạc kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng tỉnh Đắk Lắk năm 2019.
2/ Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
3/ Cục thuế Đắk Lắk đối thoại với doanh nghiệp về chính sách và cải cách hành chính thuế.
4/ Đắk Lắk hiện có 14 khu, cụm công nghiệp.
5/ Gương điển hình trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột.
6/ Hiệu quả từ chương trình giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học.
7/ Xây dựng Nông thôn mới: Huyện Krông Pắc nỗ lực thực hiện tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên.
8/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/12/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/11/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/11/2019
Trang 1 trong tổng số 189