Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/10/2021
Ngày cập nhật : 19-10-2021

1: HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX.
2: LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK THĂM TẶNG QUÀ TẠI THỊ XÃ BUÔN HỒ.
3: HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI NĂM 2021.
4: ĐẮK LẮK VỪA GHI NHẬN 8 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS – COV – 2 TẠI CỘNG ĐỒNG.
5: PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2021 – 2025.
6: PHÁT HUY HIỆU QUẢ CỦA CÁC DỊCH VỤ GIÁM SÁT ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH.
7: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY GIAI ĐOẠN 2021 – 2025.
8: ĐẮK LẮK KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG TRÊN NÓNG DƯỚI LẠNH TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG.
9: TIN THẾ GIỚI
10: DỰ BÁO THỜI TIẾT.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/10/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/9/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/9/2021
Trang 1 trong tổng số 76