Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/6/2021
Ngày cập nhật : 19-06-2021

1. Thành phố Buôn Ma Thuột tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Lễ tổng kết và trao giải Liên hoan PT-TH Đắk Lắk lần thứ XII năm 2021.
3. Phê duyệt Đề án tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc Đắk Lắk.
4. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh.
5. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè: nhiều hoạt động phong phú.
6. Tin tức Tây Nguyên và Duyên hải Miền.
7. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/6/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/6/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/6/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/6/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/6/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/6/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/6/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/6/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/6/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/6/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/6/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/6/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/6/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/6/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/6/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/6/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/6/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/6/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/5/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/5/2021
Trang 1 trong tổng số 70