Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/4/2021
Ngày cập nhật : 14-04-2021

1. UBND tỉnh Đắk Lắk làm việc với Tập đoàn Xuân Thiện về dự án Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi, chế biến thực phẩm công nghệ cao và logistics.
2. Họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Đắk Lắk quý I/2021.
3. Kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý những đơn vị lơ là đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng .
4. Phấn đấu đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của Tây Nguyên.
5. Công ty Cổ phần Dược- Vật tư y tế Đắk Lắk, gắn sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội.
6. Cử tri Quảng Ngãi tín nhiệm cao ứng viên Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp.
7. Kon Tum tiếp tục đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động.
8. Khánh Hòa nhiều tín hiệu khả quan trong thu hút đầu tư.
9. Hỏi đáp về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/4/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/3/2021
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/3/2021
Trang 1 trong tổng số 66