Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 5/5/2021
Ngày cập nhật : 05-05-2021

1. Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk triển khai tiêm vaccine Covid 19.
2. Xét xử sơ thẩm nhóm trộm đến từ Đồng Nai.
3. Tín hiệu vui từ Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.
4. Chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 về Đẩy mạnh học tập và làm tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.
5. Hoạt động vận tải hàng không đạt được nhiều kết quả tích cực.
6. Nông dân phấn khởi vì giá vải đầu mùa tăng cao.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 4/5/2021
Bản tin sáng ngày 3/5/2021
Bản tin sáng ngày 2/5/2021
Bản tin sáng ngày 1/5/2021
Bản tin sáng ngày 30/4/2021
Bản tin sáng ngày 29/4/2021
Bản tin sáng ngày 28/4/2021
Bản tin sáng ngày 27/4/2021
Bản tin sáng ngày 26/4/2021
Bản tin sáng ngày 25/4/2021
Bản tin sáng ngày 24/4/2021
Bản tin sáng ngày 23/4/2021
Bản tin sáng ngày 22/4/2021
Bản tin sáng ngày 21/4/2021
Bản tin sáng ngày 20/4/2021
Bản tin sáng ngày 19/4/2021
Bản tin sáng ngày 18/4/2021
Bản tin sáng ngày 17/4/2021
Bản tin sáng ngày 16/4/2021
Bản tin sáng ngày 15/4/2021
Bản tin sáng ngày 14/4/2021
Trang 1 trong tổng số 132