Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 4/5/2021
Ngày cập nhật : 04-05-2021

1. Kiểm tra và động viên cán bộ chiến sĩ hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trên biên giới.
2. Năm 2021 tỉnh Đắk Lắk phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5-2%.
3. Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh  đẩy mạnh hoạt động thông tin thị trường lao động.
4. Nhiều hoạt động thiết thực quan tâm, chăm lo cho đoàn viên và người lao động.
5. Hội viên nông dân đóng góp trên 7800 ngày công lao động xây dựng nông thôn mới.
6. Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi đối với công tác xuất khẩu lao động.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 3/5/2021
Bản tin sáng ngày 2/5/2021
Bản tin sáng ngày 1/5/2021
Bản tin sáng ngày 30/4/2021
Bản tin sáng ngày 29/4/2021
Bản tin sáng ngày 28/4/2021
Bản tin sáng ngày 27/4/2021
Bản tin sáng ngày 26/4/2021
Bản tin sáng ngày 25/4/2021
Bản tin sáng ngày 24/4/2021
Bản tin sáng ngày 23/4/2021
Bản tin sáng ngày 22/4/2021
Bản tin sáng ngày 21/4/2021
Bản tin sáng ngày 20/4/2021
Bản tin sáng ngày 19/4/2021
Bản tin sáng ngày 18/4/2021
Bản tin sáng ngày 17/4/2021
Bản tin sáng ngày 16/4/2021
Bản tin sáng ngày 15/4/2021
Bản tin sáng ngày 14/4/2021
Bản tin sáng ngày 13/4/2021
Trang 1 trong tổng số 132