Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 25/4/2021
Ngày cập nhật : 25-04-2021

1.    Huyện M'Drắk sơ kết thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, giai đoạn 2016-2021.
2.    Hội nghị đánh giá công tác lâm nghiệp huyện ea H’leo năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021.
3.    Xét xử đối tượng tàng trữ, lưu hành tiền giả.
4.    Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học vào sản xuất nông nghiệp.
5.    Ngành Thuế Daklak nỗ lực đảm bảo nguồn thu ngân sách .
6.    Công an huyện Buôn Đôn đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân.
7.    Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới.
8.    Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 24/4/2021
Bản tin sáng ngày 23/4/2021
Bản tin sáng ngày 22/4/2021
Bản tin sáng ngày 21/4/2021
Bản tin sáng ngày 20/4/2021
Bản tin sáng ngày 19/4/2021
Bản tin sáng ngày 18/4/2021
Bản tin sáng ngày 17/4/2021
Bản tin sáng ngày 16/4/2021
Bản tin sáng ngày 15/4/2021
Bản tin sáng ngày 14/4/2021
Bản tin sáng ngày 13/4/2021
Bản tin sáng ngày 12/4/2021
Bản tin sáng ngày 11/4/2021
Bản tin sáng ngày 10/4/2021
Bản tin sáng ngày 9/4/2021
Bản tin sáng ngày 8/4/2021
Bản tin sáng ngày 7/4/2021
Bản tin sáng ngày 6/4/2021
Bản tin sáng ngày 5/4/2021
Bản tin sáng ngày 4/4/2021
Trang 1 trong tổng số 132