Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 23/4/2021
Ngày cập nhật : 23-04-2021

1. Huyện Krông Năng tổng kết thực hiện chương trình PPI Compact giai đoạn 2019 - 2020.
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phát động thi đua cao điểm chào mừng bầu cử các cấp.
3. Tọa đàm “Ký ức tháng 4”.
4. Dính án cướp tài sản khi đi đòi 46 triệu đồng tiền thắng cá độ bóng đá.
5. Học tập và làm theo Bác bằng nhiều hoạt động thiết thực.
6. Đắk Lắk thực hiện có hiệu quả các các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo.
7. Đắk Lắk có 67% phòng học kiên cố.
8. Huyện Krông Pắc tập trung phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện.
9. Tin thế giới .


Bản tin sáng ngày 22/4/2021
Bản tin sáng ngày 21/4/2021
Bản tin sáng ngày 20/4/2021
Bản tin sáng ngày 19/4/2021
Bản tin sáng ngày 18/4/2021
Bản tin sáng ngày 17/4/2021
Bản tin sáng ngày 16/4/2021
Bản tin sáng ngày 15/4/2021
Bản tin sáng ngày 14/4/2021
Bản tin sáng ngày 13/4/2021
Bản tin sáng ngày 12/4/2021
Bản tin sáng ngày 11/4/2021
Bản tin sáng ngày 10/4/2021
Bản tin sáng ngày 9/4/2021
Bản tin sáng ngày 8/4/2021
Bản tin sáng ngày 7/4/2021
Bản tin sáng ngày 6/4/2021
Bản tin sáng ngày 5/4/2021
Bản tin sáng ngày 4/4/2021
Bản tin sáng ngày 3/4/2021
Bản tin sáng ngày 2/4/2021
Trang 1 trong tổng số 132