Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 22/4/2021
Ngày cập nhật : 22-04-2021

1. Diễn đàn Ứng cử viên trẻ với bầu cử đại biểu HĐND các cấp.
2. Giả danh lãnh đạo Cục của Bộ Công lừa đảo 533 triệu đồng.
3. Công  điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2021.
4. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.
5. Nâng cao chất lượng dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030.
6. Huyện Lắk chú trọng đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ.
7. Tỉnh Đắk Lắk phấn đấu sớm đưa Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh vào hoạt động.
8.Tin thế giới .


Bản tin sáng ngày 21/4/2021
Bản tin sáng ngày 20/4/2021
Bản tin sáng ngày 19/4/2021
Bản tin sáng ngày 18/4/2021
Bản tin sáng ngày 17/4/2021
Bản tin sáng ngày 16/4/2021
Bản tin sáng ngày 15/4/2021
Bản tin sáng ngày 14/4/2021
Bản tin sáng ngày 13/4/2021
Bản tin sáng ngày 12/4/2021
Bản tin sáng ngày 11/4/2021
Bản tin sáng ngày 10/4/2021
Bản tin sáng ngày 9/4/2021
Bản tin sáng ngày 8/4/2021
Bản tin sáng ngày 7/4/2021
Bản tin sáng ngày 6/4/2021
Bản tin sáng ngày 5/4/2021
Bản tin sáng ngày 4/4/2021
Bản tin sáng ngày 3/4/2021
Bản tin sáng ngày 2/4/2021
Bản tin sáng ngày 1/4/2021
Trang 1 trong tổng số 132