Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 21/4/2021
Ngày cập nhật : 21-04-2021

1. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách giới thiệu người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.
2. Ban chỉ huy quân sự huyện Ea Súp phát động thi đua cao điểm.
3. Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk với nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam.
4. Tọa đàm văn hóa đọc tại huyện Buôn Đôn.
5. Thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại Bảo tàng Thế giới Cà phê.
6. Tăng cường liên kết phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.
7. Sẽ triển khai tiêm vắc xin Covid – 19 trên toàn tỉnh từ ngày 25/4 đến ngày 15/5/2021 .
8. Xã đầu tiên của huyện Ea Súp về đích nông thôn mới.
9.Phát tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 20/4/2021
Bản tin sáng ngày 19/4/2021
Bản tin sáng ngày 18/4/2021
Bản tin sáng ngày 17/4/2021
Bản tin sáng ngày 16/4/2021
Bản tin sáng ngày 15/4/2021
Bản tin sáng ngày 14/4/2021
Bản tin sáng ngày 13/4/2021
Bản tin sáng ngày 12/4/2021
Bản tin sáng ngày 11/4/2021
Bản tin sáng ngày 10/4/2021
Bản tin sáng ngày 9/4/2021
Bản tin sáng ngày 8/4/2021
Bản tin sáng ngày 7/4/2021
Bản tin sáng ngày 6/4/2021
Bản tin sáng ngày 5/4/2021
Bản tin sáng ngày 4/4/2021
Bản tin sáng ngày 3/4/2021
Bản tin sáng ngày 2/4/2021
Bản tin sáng ngày 1/4/2021
Bản tin sáng ngày 31/3/2021
Trang 1 trong tổng số 132