Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 19/4/2021
Ngày cập nhật : 19-04-2021

1. Tổng kết Hội đồng nhân dân huyện Ea Súp khóa X nhiệm kỳ 2016 – 2021.
2. Xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar công bố đạt chuẩn nông thôn mới.
3. Gặp mặt biểu dương 50 cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong huấn luyện chiến sĩ mới.
4. Điều tra vụ kẻ gian cưa hạ giàn hoa giấy cổ thụ trong hoa viên.
5. Đảm bảo trật tự ATGT dịp 30/4-1/5 và bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
6. Giao lưu trao đổi về chủ đề: “Văn học chiến tranh cách mạng”.
7. Huyện M’đrắk đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 18/4/2021
Bản tin sáng ngày 17/4/2021
Bản tin sáng ngày 16/4/2021
Bản tin sáng ngày 15/4/2021
Bản tin sáng ngày 14/4/2021
Bản tin sáng ngày 13/4/2021
Bản tin sáng ngày 12/4/2021
Bản tin sáng ngày 11/4/2021
Bản tin sáng ngày 10/4/2021
Bản tin sáng ngày 9/4/2021
Bản tin sáng ngày 8/4/2021
Bản tin sáng ngày 7/4/2021
Bản tin sáng ngày 6/4/2021
Bản tin sáng ngày 5/4/2021
Bản tin sáng ngày 4/4/2021
Bản tin sáng ngày 3/4/2021
Bản tin sáng ngày 2/4/2021
Bản tin sáng ngày 1/4/2021
Bản tin sáng ngày 31/3/2021
Bản tin sáng ngày 30/3/2021
Bản tin sáng ngày 29/3/2021
Trang 1 trong tổng số 132