Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 15/4/2021
Ngày cập nhật : 15-04-2021

1. UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở huyện Ea H’leo.
2. Tập huấn bồi dưỡng viết bài đấu tranh, tuyên truyền trên không gian mạng năm 2021.
3. Tập huấn “Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong canh tác hồ tiêu trên trang trại” tại huyện Krông Năng.
4. Ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
5. Doanh số cho vay tín dụng quý I - 2021 đạt hơn hơn 378 tỷ đồng.
6. Phát hiện đường dây trồng và tiêu thụ cây cần sa quy mô lớn nhất Đắk Lắk.
7. Đảng bộ huyện Lắk nỗ lực trong công tác phát triển Đảng viên
8.Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 14/4/2021
Bản tin sáng ngày 13/4/2021
Bản tin sáng ngày 12/4/2021
Bản tin sáng ngày 11/4/2021
Bản tin sáng ngày 10/4/2021
Bản tin sáng ngày 9/4/2021
Bản tin sáng ngày 8/4/2021
Bản tin sáng ngày 7/4/2021
Bản tin sáng ngày 6/4/2021
Bản tin sáng ngày 5/4/2021
Bản tin sáng ngày 4/4/2021
Bản tin sáng ngày 3/4/2021
Bản tin sáng ngày 2/4/2021
Bản tin sáng ngày 1/4/2021
Bản tin sáng ngày 31/3/2021
Bản tin sáng ngày 30/3/2021
Bản tin sáng ngày 29/3/2021
Bản tin sáng ngày 28/3/2021
Bản tin sáng ngày 27/3/2021
Bản tin sáng ngày 26/3/2021
Bản tin sáng ngày 25/3/2021
Trang 1 trong tổng số 135