Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 14/4/2021
Ngày cập nhật : 14-04-2021

1. Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk giao ban công tác Đảng, công tác chính trị.
2. Khai giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ tập trung  khóa 2021.
3. Khởi tố 21 đối tượng tham gia sòng bạc quy mô lớn ở huyện Krông Ana.
4. 3 tháng đầu năm 2021 có 6 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thuộc lĩnh vực điện gió.
5. Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác.
6. Năm 2021 sẽ thành lập 11 Công đoàn Cơ sở tại các đoanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên.
7. Huyện Lắk khơi dậy tiềm năng phát triển kinh tế.
8. Tin thế giới .


Bản tin sáng ngày 13/4/2021
Bản tin sáng ngày 12/4/2021
Bản tin sáng ngày 11/4/2021
Bản tin sáng ngày 10/4/2021
Bản tin sáng ngày 9/4/2021
Bản tin sáng ngày 8/4/2021
Bản tin sáng ngày 7/4/2021
Bản tin sáng ngày 6/4/2021
Bản tin sáng ngày 5/4/2021
Bản tin sáng ngày 4/4/2021
Bản tin sáng ngày 3/4/2021
Bản tin sáng ngày 2/4/2021
Bản tin sáng ngày 1/4/2021
Bản tin sáng ngày 31/3/2021
Bản tin sáng ngày 30/3/2021
Bản tin sáng ngày 29/3/2021
Bản tin sáng ngày 28/3/2021
Bản tin sáng ngày 27/3/2021
Bản tin sáng ngày 26/3/2021
Bản tin sáng ngày 25/3/2021
Bản tin sáng ngày 24/3/2021
Trang 1 trong tổng số 135