Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 28/3/2021
Ngày cập nhật : 28-03-2021

1. Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk sơ kết các chỉ thị và nghị quyết về tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật xây dựng chính quy.
2. UBND huyện Cư Kuin đối thoại với người dân.
3. Xây dựng hình ảnh nữ công an xuất nhập cảnh văn minh, giỏi nghiệp vụ, vững pháp luật.
4. Đắk Lắk được bầu 9 đại biểu Quốc hội và 75 đại biểu HĐND tỉnh.
5. Từ ngày 1 tháng 4, triển khai chuyên đề xử lý vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải.
6. Công an huyện Krông Pắc tăng thời gian làm việc nhằm hoàn thành mục tiêu cấp gần 180.000 thẻ căn cước công dân.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 27/3/2021
Bản tin sáng ngày 26/3/2021
Bản tin sáng ngày 25/3/2021
Bản tin sáng ngày 24/3/2021
Bản tin sáng ngày 23/3/2021
Bản tin sáng ngày 22/3/2021
Bản tin sáng ngày 21/3/2021
Bản tin sáng ngày 20/3/2021
Bản tin sáng ngày 19/3/2021
Bản tin sáng ngày 18/3/2021
Bản tin sáng ngày 17/3/2021

Bản tin sáng ngày 15/3/2021
Bản tin sáng ngày 14/3/2021
Bản tin sáng ngày 13/3/2021
Bản tin sáng ngày 12/3/2021
Bản tin sáng ngày 11/3/2021
Bản tin sáng ngày 10/3/2021
Bản tin sáng ngày 9/3/2021
Bản tin sáng ngày 8/3/2021
Bản tin sáng ngày 7/3/2021
Trang 1 trong tổng số 136