Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 24/2/2021
Ngày cập nhật : 24-02-2021

1. Huyện Cư Kuin triển khai công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
2. Cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị giáo dục được đầu tư theo hướng kiên cố và chuẩn hóa.
3. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk đã vận động hỗ trợ 72 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
4. Chung tay hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn.
5. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật.
6. Hiệu quả từ nuôi dê.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 23/2/2021
Bản tin sáng ngày 22/2/2021
Bản tin sáng ngày 21/2/2021
Bản tin sáng ngày 20/2/2021
Bản tin sáng ngày 19/2/2021
Bản tin sáng ngày 18/2/2021
Bản tin sáng ngày 17/2/2021
Bản tin sáng ngày 16/2/2021
Bản tin sáng ngày 15/2/2021

Bản tin sáng ngày 14/2/2021
Bản tin sáng ngày 13/2/2021
Bản tin sáng ngày 12/2/2021
Bản tin sáng ngày 11/2/2021
Bản tin sáng ngày 10/2/2021
Bản tin sáng ngày 9/2/2021
Bản tin sáng ngày 8/2/2021
Bản tin sáng ngày 7/2/2021
Bản tin sáng ngày 6/2/2021
Bản tin sáng ngày 5/2/2021
Bản tin sáng ngày 4/2/2021
Trang 1 trong tổng số 140