Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 29/9/2020
Ngày cập nhật : 14-09-2020

1. Tập huấn PCCC cho các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp.
2. Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2025 có 85 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.
3. Chi cục Thuế khu vực Ea Hleo - Krông Búk phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020.
4. Triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút doanh nghiệp đầu tư.
5. Ùn tắc giao thông trước cổng trường tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột.
6. Cảnh báo tai nạn giao thông từ xe đạp điện - xe máy điện.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 13/9/2020
Bản tin sáng ngày 12/9/2020
Bản tin sáng ngày 11/9/2020
Bản tin sáng ngày 10/9/2020
Bản tin sáng ngày 9/9/2020
Bản tin sáng ngày 8/9/2020
Bản tin sáng ngày 7/9/2020
Bản tin sáng ngày 6/9/2020
Bản tin sáng ngày 5/9/2020
Bản tin sáng ngày 4/9/2020
Bản tin sáng ngày 3/9/2020
Bản tin sáng ngày 2/9/2020
Bản tin sáng ngày 1/9/2020
Bản tin sáng ngày 31/8/2020
Bản tin sáng ngày 30/8/2020
Bản tin sáng ngày 29/8/2020
Bản tin sáng ngày 28/8/2020
Bản tin sáng ngày 27/8/2020

Bản tin sáng ngày 25/8/2020
Bản tin sáng ngày 24/8/2020
Trang 1 trong tổng số 128