Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 6/9/2020
Ngày cập nhật : 06-09-2020

1. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tặng Đắk Lắk 400 triệu đồng.
2. Trường THPT Buôn Đôn đón nhận bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia và khai giảng năm học mới.
3. Trường tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm khai giảng năm học mới.
4. Tặng mũ bảo hiểm cho học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới.
5. Hội thảo giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn xâm hại tình dục trẻ em.
6. Đắk Lắk tăng cường liên kết  phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững.
7. Chấn chỉnh tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông trong năm học mới.
8. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 5/9/2020
Bản tin sáng ngày 4/9/2020
Bản tin sáng ngày 3/9/2020
Bản tin sáng ngày 2/9/2020
Bản tin sáng ngày 1/9/2020
Bản tin sáng ngày 31/8/2020
Bản tin sáng ngày 30/8/2020
Bản tin sáng ngày 29/8/2020
Bản tin sáng ngày 28/8/2020
Bản tin sáng ngày 27/8/2020

Bản tin sáng ngày 25/8/2020
Bản tin sáng ngày 24/8/2020
Bản tin sáng ngày 23/8/2020
Bản tin sáng ngày 22/8/2020
Bản tin sáng ngày 21/8/2020
Bản tin sáng ngày 20/8/2020
Bản tin sáng ngày 19/8/2020
Bản tin sáng ngày 18/8/2020
Bản tin sáng ngày 17/8/2020
Bản tin sáng ngày 16/8/2020
Trang 1 trong tổng số 128