Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/4/2020
Ngày cập nhật : 02-04-2020

1/ Quân khu 5 kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid 19 tại Đắk Lắk.
2/ Thăm, tặng quà chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19.
3/ Phục vụ điện tốt nhất cho phòng chống dịch Covid 19.
4/ Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phòng chống dịch Covid 19.
5/ Đắk Lắk kiểm soát dịch Covid 19 chặt chẽ từ các chốt chặn.
6/ Giám sát chặt chẽ việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch Covid 19.
7/ Tai nạn giao thông giảm sau 3 tháng thực hiện Nghị định 100 của Chính Phủ.
8/ Xây dựng Nông thôn mới: Hội phụ nữ xã Tân Lập, huyện Krông Búk phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới.
9/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/4/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 31/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/3/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/3/2020
Trang 1 trong tổng số 173