Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/3/2020
Ngày cập nhật : 29-03-2020

1. Bổ sung 90 tỷ đồng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông TP Buôn Ma Thuột.
2. Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử.
3. Ổn định thị trường, kích cầu tiêu dùng trong đợt dịch Covid-19.
4. Y tế cơ sở nỗ lực trong phòng chống dịch Covid-19.
5. Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội, phát huy tinh thần dân chủ trong Đảng.
6. Tin thế giới.
7. Tiêu điểm thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/9/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 29/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/9/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 27/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/9/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 21/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/9/2017
Trang 44 trong tổng số 53