Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/3/2020
Ngày cập nhật : 25-03-2020

1. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các địa phương, đơn vị về công tác chuẩn bị đại hội điểm.
2. Công bố quyết định Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn nhiệm kỳ 2015-2020.
3. Tổ công tác số 1 của Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với Huyện ủy Buôn Đôn.
4. Tổ công tác số 4 của Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với Huyện uỷ Cư Mgar.
5. Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk.
6. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017 – 2021.
7. Đắk Lắk nỗ lực phòng chống lao.
8. Phú Yên tạm ngưng một số hoạt động dịch vụ tập trung đông người.
9. Người lao động Khánh Hòa đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng do dịch bệnh.
10. Nhức nhối nạn giã cào trên vùng biển Dung Quất.
11. Đắk Nông có 110 công trình cấp nước sinh hoạt được đề nghị thanh lý.
12. Lâm Đồng ứng dụng công nghệ ghép hiệu quả tăng trên 30%.
13. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/3/2020
Trang 1 trong tổng số 55