Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/3/2020
Ngày cập nhật : 19-03-2020

1. Bảo vệ chương trình hành động dự tuyển chức danh bí thư huyện ủy Đắk Lắk và bí thư huyện ủy Buôn Đôn.
2. Tổ công tác số 1 của Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với Huyện uỷ Krông Ana.
3. Tổ công tác số 4 của Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với Huyện ủy Krông Bông.
4. Thi tuyển Bí thư Huyện ủy Lắk và Huyện ủy Buôn Đôn.
5. Các đối tượng có yếu tố dịch tễ kèm theo sốt, ho, khó thở phải thực hiện cách ly tại cơ sở y tế.
6. Phòng, chống dịch Covid - 19 trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và việc cưới, việc tang.
7. Ban chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp đẩy mạnh công tác phòng chống Covid - 19.
8. Đắk Lắk đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong năm 2020.
9. Tin thế giới


Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/2/2020
Trang 1 trong tổng số 55