Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/3/2020
Ngày cập nhật : 17-03-2020

1. Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp công dân.
2. Tổ công tác của Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh.
3. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk họp thường kỳ tháng 3/2020.
4. Sơ kết dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
5. Công an Đắk Lắk tham gia tập huấn chuyên sâu phòng chống dịch Covid 19.
6. Phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.
7. Đắk Lắk thu hoạch gần 3.000 ha cây trồng vụ Đông xuân 2019-2020.
8. Diện tích cây ăn quả tăng nhanh.
9. Sản lượng khai thác thủy sản 2 tháng đầu năm 2020 đạt gần 300 tấn.
10. Khó khăn trong tái đàn sau dịch tả heo Châu Phi.
11. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/2/2020
Trang 1 trong tổng số 59