Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/3/2020
Ngày cập nhật : 15-03-2020

1. Đồng chí Bùi Văn Cường, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm dự án điện mặt trời tại huyện Buôn Đôn.
2. Gần 664 tỷ đồng phát triển lưới điện nông thôn.
3. Năm 2020 phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 6,5% trở lên.
4. Triển khai thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
5. Tăng cường các biện pháp phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.
6. Tuổi trẻ Đắk Lắk chung tay phòng chống dịch Covid 19.
7. Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Đảng bộ xã Cuôr Đăng chú trọng xây dựng văn kiện đại hội bảo đảm chất lượng.
8. Tin thế giới.
9. Tiêu điểm thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/2/2020
Trang 1 trong tổng số 55