Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/3/2020
Ngày cập nhật : 14-03-2020

1. Diễn tập phương án tiếp nhận, vận chuyển, khoanh vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid 19.
2. Đắk Lắk trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly phòng bệnh Covid-19.    
3. Đắk Lắk có 9/15 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy về công tác tại các xã.       
4. Sẽ kết thúc năm học 2019 - 2020 trước ngày 15-7.
5. Tỉnh Đắk Lắk phấn đấu số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 90% dân số trong năm 2020.   
6. Đảng bộ xã Ea Kly sẵn sàng cho đại hội điểm của huyện Krông Pắc.
7. Sử dụng hợp lý nguồn nước phục vụ sản xuất trong mùa khô.
8. Tin tức Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung.
9. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/2/2020
Trang 1 trong tổng số 55