Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/3/2020
Ngày cập nhật : 10-03-2020

1. Ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Buôn Ma Thuột 10/3/1975.
2. Khai mạc triển lãm lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Đắk Lắk qua tài liệu lưu trữ.
3. Khai mạc triển lãm ảnh 45 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk.
4. Đắk Lắk vận động nhân dân hiến kế xây dựng và phát triển địa phương.
5. Cảnh báo tình trạng vỡ nợ tại đại lý thu mua nông sản.
6. Nông dân tập trung chăm sóc cây trồng vụ Đông xuân 2019-2020.
7. Sử dụng hợp lý nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông xuân.
8. Đắk Lắk triển khai các giải pháp phòng chống bệnh cho gia súc, gia cầm.
9. Số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trong tháng 2/2020 giảm.
10. Huyện Krông Búk ưu tiên phát triển 6 nhóm sản phẩm Ocop.
11. Hiệu quả từ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
12. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/2/2020
Trang 1 trong tổng số 57