Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/3/2020
Ngày cập nhật : 04-03-2020

1. Đắk Lắk triển khai kế hoạch Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020.
2. Đắk Lắk được hỗ trợ 700 triệu đồng để số hóa hồ sơ người có công với cách mạng.
3. Tỉnh Đắk Lắk hướng tới xây dựng chính quyền điện tử.
4. Bộ đội biên phòng sát cánh cùng người dân vùng biên.
5. Khánh Hoà đón và cách ly 62 công dân về từ Hàn Quốc.
6. Phú Yên đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh THPT trở lại trường.
7. Tăng cường vận động ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài.
8. Nhiều chỉ tiêu cơ bản của ngành Y tế Đắk Nông thực hiện đạt và vượt kế hoạch.
9. Quảng Trị nhiều hộ gia đình xin ra khỏi hộ nghèo.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/2/2020
Trang 1 trong tổng số 53