Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/3/2020
Ngày cập nhật : 03-03-2020

1. Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk họp thường kỳ tháng 2/2020.
2. Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ trẻ em năm 2019.
3. Thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông sản.
4. Đắk Lắk có hơn 7.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
5. Ngày học đầu tiên của khối THPT và giáo dục thường xuyên sau kỳ nghỉ do dịch covid 19.
6. Nông dân thu hoạch gần 1.800 ha cây trồng vụ Đông xuân 2019-2020.
7. Đắk Lắk vào chính vụ thu hoạch điều.
8. 94% xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hết dịch tả heo Châu Phi.
9. Phát triển chăn nuôi theo hướng gia công.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/3/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/2/2020
Trang 1 trong tổng số 53