Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/2/2020
Ngày cập nhật : 25-02-2020

1. Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương.
2. Thành ủy Buôn Ma Thuột tổng kết công tác lãnh đạo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
3. Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
4. Năm 2020, Đắk Lắk phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 8.480 tỷ đồng.
5. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên.
6. Nông dân chăm sóc cây trồng vụ Đông xuân 2019-2020.
7. Công ty Cao su Đắk Lắk đầu tư 60 tỷ đồng thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao.
8. Năng suất mía niên vụ 2019-2020 giảm.
9. Tăng cường các biện pháp phòng chống cúm gia cầm.
10. Ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp.
11. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/2/2020
Trang 1 trong tổng số 53