Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/2/2020
Ngày cập nhật : 19-02-2020

1. Công bố quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lí thị trường Đắk Lắk.
2. Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid 19 tại huyện Ea Hleo.
3. Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid 19 tại huyện Krông Búk.
4. Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid 19 tại huyện Ea Súp.
5. Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid 19 tại huyện Buôn Đôn.
6. Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.
7. Bảo đảm 100% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.
8. Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc.
9. Ấm lòng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
10. Khánh Hòa đủ điều kiện công bố hết dịch covid -19.
11. Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 tại Cơ sở cai nghiện và trợ giúp xã hội tỉnh Phú Yên.
12. UBND tỉnh Đắk Nông công khai tất cả thủ tục hành chính.
13. Lâm Đồng tập trung phòng trừ bệnh thán thư trên cây Điều.
14. Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số Gia Lai nuông chiều, mua xe phân khối lớn cho con điều khiển.
15. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/1/2020
Trang 1 trong tổng số 53