Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/2/2020
Ngày cập nhật : 18-02-2020

1. Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT làm việc tại Đắk Lắk.
2. Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid 19 tại huyện Krông Ana.
3. Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid 19 tại huyện Lắk.
4. Dư nợ khối Ngân hàng thương mại Nhà nước chiếm 59,6% tổng số dư nợ toàn địa bàn.
5. Phát động Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia năm 2020.
6. Cơ sở y tế phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để người bệnh ra khỏi khu vực cách ly.
7. Phong trào cựu chiến binh gương mẫu ở Đắk Lắk.
8. Diện tích gieo trồng  vụ Đông xuân 2019-2020 vượt kế hoạch.
9. Đắk Lắk chủ động phòng chống cúm gia cầm.
10. Các đơn vị đăng ký trồng mới 1.636 ha rừng.
11. Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở huyện Krông Bông.
12. Liên kết sản xuất hồ tiêu sạch để phát triển bền vững.
13. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/1/2020
Trang 1 trong tổng số 53