Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/2/2020
Ngày cập nhật : 16-02-2020

1. Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid – 19.
2. Đắk Lắk cho học sinh nghỉ học hết tháng 2/2020.
3. Đắk Lắk nỗ lực nâng cao giá trị cà phê.
4. Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk kiểm tra, xử lý 22 cơ sở kinh doanh vi phạm trên địa bàn tỉnh.
5. Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ xây dựng 1.840 căn nhà theo Chương trình 167.
6. Huyện Ea Kar triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng.
7. Những chuyển biến tích cực sau khi Nghị định 100/2019 có hiệu lực ở huyện Cư Mgar.
8. Tin thế giới.
9. Tiêu điểm thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/1/2020
Trang 1 trong tổng số 53