Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/2/2021
Ngày cập nhật : 24-02-2021

1/ Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Thanh niên.
2/ Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật.
3/ Khu công nghiệp Hòa Phú có 54 dự án đầu tư và đăng ký đầu tư.
4/ Đắk Lắk phấn đấu có 70% phòng học kiên cố trong học kỳ II năm học 2020 – 2021.
5/ Nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh từ đề án bệnh viện vệ tinh.
6/ Nghề lính cứu hỏa, những hy sinh thầm lặng.
7/ Khởi nghiệp: Những startup góp phần nâng cao giá trị hạt cà phê.
8/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/2/2021
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/2/2021
Trang 1 trong tổng số 188