Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/12/2020
Ngày cập nhật : 02-12-2020

1/ Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk  lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025.
2/ Khánh thành dự án phát triển nhà ở xã hội độc lập cho cán bộ, công chức, viên chức.
3/ Cất bốc mộ liệt sỹ hi sinh tại Nhà đày Buôn Ma Thuột.
4/ Hội nghị trực tuyến  phổ biến, quán triệt các luật mới ban hành tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
5/ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa học 2020-2022.
6/ Đắk Lắk bị thiệt hại nặng do mưa lũ.
7/ Tình hình mưa lũ, sạt lở ở huyện Ea Kar.
8/ Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch.
9/ Hiệu quả phát triển vùng nguyên liệu cà phê quy mô lớn được xác nhận tại Đắk Lắk.
10/ Khởi nghiệp: Đắk Lắk góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia bền vững
11/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/12/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/11/2020
Trang 1 trong tổng số 184