Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/12/2020
Ngày cập nhật : 01-12-2020

1. Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống HIV/AIDS.
2. Lãnh đạo tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư Alphanam.
3. Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2020.
4. Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ tháng 11-2020.
5. UBND tỉnh họp chuyên đề về xây dựng cơ bản.
6. Hội nghị tổng kết niên vụ cà phê 2019-2020.
7. Hội nghị tổng kết 5 năm chương trình cảnh quan bền vững.
8. Công điện về việc tập trung ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
9. Mưa lũ gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương.
10. Huyện MĐrắk chủ động các phương án phòng chống và khắc phục mưa lũ.
11. Tin tức Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung.
12. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 23/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 22/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 21/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 20/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 19/10/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 18/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 17/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 16/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/11/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/11/2020
Trang 1 trong tổng số 184