Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 19h45
Chương trình thời sự 19h45 ngày 15/7/2020
Ngày cập nhật : 15-07-2020

1/ Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư T.Ư Đảng.
2/ Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk tiếp công dân định kỳ.
3/ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Năng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
4/ Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ X.
5/ Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI.
6/ Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020.
7/ Ấm tình cựu thanh niên xung phong.
8/ Khởi nghiệp: Cộng đồng khởi nghiệp chuẩn bị cho Cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2020.
9/ Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp văn minh: Hiến kế giải pháp phát triển công nghiệp.
10/ Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.
11/ Tin thế giới.


Chương trình thời sự 19h45 ngày 14/7/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 13/7/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 12/7/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 11/7/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 10/7/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 9/7/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 8/7/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 7/7/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 6/7/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 5/7/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 4/7/2019
Chương trình thời sự 19h45 ngày 3/7/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 2/7/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 1/7/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 30/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 29/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 28/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 27/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 26/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 25/6/2020
Chương trình thời sự 19h45 ngày 24/6/2020
Trang 1 trong tổng số 176